Vigtig information

Vandaflæsning 2019

Den årlige vandaflæsning af vores vandmålere er i år fredag den 27-09-2019.

Tjek din vandbrønd

Aflæsningen udføres af frivillige i vores forening og i den forbindelse opfordrer bestyrelsen samtlige medlemmer til at tjekke deres egen vandmålerbrønd og sørge for at den er ren og pæn, så den er let at aflæse og frem for alt, at der er ryddet og frit på og omkring vandmålerbrønden.  Dette vil lette arbejdet enormt for vores frivillige medlemmer, som aflæser vandmåleren.

Selvaflæsning

Du kan selv aflæse din vandmåler (evt. ved at tage et billede). Husk udførligt navn-sti-nummer og aflæsningen, og send dette til kasserer Randi Luthmann SMS: 5366 1958 eller mail: randi@ah-soendergaarden.dk. Du kan også lægge en seddel i postkassen ved kontoret.

Vi er klar til at modtage jeres aflæsning fra 14. september.

Hvis I har lukket for vandet (og aflæst) før denne dato, så  gem venligst aflæsningen og send den til os mellem 14 og 27 september.

Sådan finder du din vandbrønd

Vandmålerbrønden har et sort rundt plastik dæksel ca. 50 cm i diameter, så det skulle være let at finde.

Husk at dækslet altid skal være lagt på for at undgå at der falder dyr ned i brønden og at der sker frostsprængninger om vinteren.

Tjek også din kloak

Samtidig opfordrer bestyrelsen medlemmer til at finde deres egen kloak, og få tjekket
om beton dækslet ( ca 50 cm i diameter ) ligger over jordoverfladen. Hvis dit kloakdæksel ligger under jordoverfladen er der stor sandsynlighed for, at der falder jord ned i vores fælles kloaksystem og at der sker stop i vores kloakker.

I byggemarkeder kan man købe kloak betonringe og dermed forhøje kloakken,  så den kommer over jordhøjde. Også her skal dækslet altid være på, så der er lukket for evt. lugtgener – rotter og igen så der ikke falder dyr ned i.

Din kloak – dit ansvar

Hvert enkelt medlem har selv ansvaret for kloakken på egen grund.

Derfor er det meget vigtigt, at du ved, hvor dit kloakdæksel er placeret på egen grund, og igen at der er ryddet og pænt omkring så der altid er tilgængeligt ved evt. kloak stop. Dette både for din egen skyld, men også for de naboer, du deler kloakrør med.

Skyl godt igennem

Det anbefales på det kraftigste, at netop ved brug af toilettet skal man ikke spare på
vandet. Brug derfor ofte det store skyl.

Tilmeld dig vores SMS info

Bestyrelsen har oprettet sms info for Søndergårdens medlemmer (læs mere om dette på
hjemmesiden). Du opfordres til at tilmelde dig for at modtage vigtig information ang. Søndergården.

Tilmelding påmobil nr : 5366 1958 med Navn-sti- nummer og mobilnr.

Med venlig hilsen
AH Søndergården
Bestyrelsen