Tekst og foto til hjemmesiden

Har du tekst og foto til hjemmesiden, bedes følgende overholdt:

Tekster

 • Tekst skal leveres som almindelige email.
 • Teksten skal være så enkel, som mulig – ingen forskellige skrifttyper.
 • Skriv sort på hvidt – ingen brug af forskellige farver
 • Ingen kolonner, indrykninger, tabeller
 • Ingen kopiering fra artikler, andres websider etc.

Billeder

 • 1080 px bred: Billeder til galleri, slider på forsiden
 • 795 px bred: Alle andre billeder
 • Skal leveres som .jpg .jpeg .png eller .gif
 • Brug ikke billeder, der er beskyttet af ophavsret
 • Ingen æøåÆØÅ i filnavne
 • Brug kun foto af genkendelige personer med de pågældendes tilladelse