Referat bestyrelsesmøde 16-05-2024

Til stede: Lisbeth, Lone M., Erik, Randi, Nicklas, Adi, Martin, Steen, Søren, Martin Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 1b) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 2. Konstituering af den nye bestyrelse Formand Nicklas, sekretær Søren. Ny suppleant...

Bestyrelsesmøde 09-11-2023

Til stede: Steen Bo, Adi, Randi, Erik, Lisbeth, Henrik, Poder, Nicklas og Lone Afbud: Søren.   Dagsorden: Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt. Meddelelser fra formanden Vi startede dagens bestyrelsesmøde med et...

Referat fra bestyrelsens møde 13-04-23

Til stede: Henrik L., Steen, Lisbeth, Erik, Randi, Nicklas, Lone M., Adi, Søren. Afbud: Henrik P. Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3. Meddelelser fra formanden Der er afholdt fælles sparringsmøde med...

Referat bestyrelsesmøde 14-01-2021

Referat af bestyrelsesmøde i Søndergården torsdag den 14. januar 2021 kl. 17.00 Tilstede: Erik, Lisbeth, Henrik, Randi og Nicklas. Fravær: Per, Adi, Helle og Søren. Vi startede mødet med at gennemgå punkt 5.6 projekt fællesareal. Vi gennemgik planen og godkendte...