Bestyrelsesmøde 12-10-2023

Til stede: Steen, Lisbeth, Erik, Randi, Nicklas, Adi, Lone M., Henrik P., Henrik L., Søren Dagsorden: 1)   Godkendelse af dagsorden; Godkendt. 2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3)   Meddelelser fra formanden: Fællesansøgning om 10 kvm. skur er afvist....

Referat bestyrelsesmøde 14-09-23

Til stede: Randi, Erik, Steen, Søren, Henrik P., Adi, Lone M., Afbud: Nicklas, Henrik L., Lisbeth Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3) Meddelelser fra formanden: Ingen meddelelser. Formanden syg i dag. 4)...

Referat bestyrelsesmøde 13-01-22

Tilstede: Randi, Henrik, Lisbeth, Erik, Per, Lone, Adi og Erik samt Lonnie vedr. ny legeplads. Afbud:  Helle, Søren og Nicklas. Dagsorden:  1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden: Ingen 4....

Kodelåse på affaldscontainere

Som tidligere beskrevet har Dragør kommune indført nyt system for renovation i Søndergården. I den forbindelse har vi via SMS-service udsendt koden til affaldscontainerne. Koden er sendt til de af foreningens medlemmer, der er tilmeldt SMS-service. Hvis du ikke har...

Dagrenovation 2020

I forbindelse med den nye ordning for dagrenovation har bestyrelsen modtaget brev fra Dragør Kommune. Brevet gengives nedenfor. BEMÆRK: Der er udsendt særskilt info fra bestyrelsen vedrørende kodelåse på de containere, der er opstillet i Søndergården. Koden må IKKE...