Referat bestyrelsesmøde 06-05-21

Tilstede: Nicklas, Lisbeth, Randi, Erik, Adi, Henrik, Helle, Per, Søren Fravær: Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 3. Regnskab: Revisor Lars Bastholm gennemgik årsrapporten meget pædagogisk og tydeligt....
Legepladsen ryddes for legetøj

Legepladsen ryddes for legetøj

Kære forældre/bedsteforældre og brugere af legepladsen. Iflg. sundhedsministeren skal legetøjet i institutionerne vaskes flere gange om dagen. Vi har en del legetøj liggende på legepladsen, som ikke bliver vasket! Så pga af smittefare i denne coronatid, vil vi fjerne,...

Både skal fjernes fra legeplads og engområde

Til alle båd-ejere HUSK: Alle både skal fjernes fra vinteropbevaring ved legepladsen og fra engområdet senest 1. juni 2017. Pæle, til at tøjre båden i vandet, ligger foran broen. Hver bådejer står selv for at banke egen pæl ned. Go´vind og hilsener fra...