Kolonihaveforbundet

Til alle andelshavere til info om sagen mod kolonihaveforbundet: Kolonihaveforbundets advokat har anmodet om udsættelse med svarskrift til den 5. april 2023, idet han fortsat mangler at gennemgå sagens omfattende materiale. Hilsen Henrik...

Kolonihave- forbundet udmeldelse

Advokat Rasmus Hoffery Nielsen har fredag den 10. februar 2023 sendt stævning til kolonihaveforbundet. Kolonihaveforbundet har 14 dage til at svare vores advokat. Stævningen kan downloades og læses her. Der kan rettes kontakt til bestyrelsesmedlem Henrik Langemark på...

Kolonihave-forbundet

På generalforsamlingen september 2019 blev det besluttet, at få advokatfirmaet Jon Palle Buhl ved Rasmus Hoffery Nielsen til at føre en sag/ retsag for AH Søndergården om at få aflyst deklarationen i vores skøde. Deklarationen gør, at den fastholder A/H Søndergården...

Referat bestyrelsesmøde 08-09-22

Tilstede: Nicklas, Randi, Adi, Erik, Lisbeth, Henrik P, Henrik L samt Steen Bo Afbud: Lone Margrethe, Søren (studieorlov) Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3. Meddelelser fra formanden Affaldssortering...

Referat bestyrelsesmøde 10-02-22

Tilstede: Lone, Lisbeth, Erik, Randi, Nicklas, Adi, Per, Henrik, Søren Afbud: Helle Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidst. Flot Erik 3. Meddelelser fra formanden: Formanden har haft web-konference med kommunen vedr. ulovligt byggeri...