Kloak – vigtig info

Der har været problemer med nogle kloaker og derfor genudsender vi nedenstående info, hvoraf tydeligt fremgår, hvad der er den enkelte andeshavers eget ansvar og hvad vi er fælles om, når det angår kloak. Til orientering kan du downloade et kloakkort her. Efterår 2019...

Referat fra bestyrelsens møde 08-06-23

Til stede: Lisbeth, Steen, Randi, Nicklas, Adi, Lone, Henrik P., Henrik L., Søren Afbud: Erik Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3) Meddelelser fra formanden Forespørgsel om to nye bænke til petanquebanen....

Vandaflæsning, brønde og kloak

Vigtig information Vandaflæsning 2019 Den årlige vandaflæsning af vores vandmålere er i år fredag den 27-09-2019. Tjek din vandbrønd Aflæsningen udføres af frivillige i vores forening og i den forbindelse opfordrer bestyrelsen samtlige medlemmer til at tjekke deres...

Referat bestyrelsesmøde 15-08-2019

Referat bestyrelsesmøde i Søndergården torsdag den 15. august 2019 kl. 18 Tilstede: Adi, Søren, Henrik, Erik, Randi, Lisbeth, Per Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra torsdag den 13. juni: Godkendt 3. Meddelelser fra formanden:...