Generalforsamling 24. april 2023

Pkt. 1. Valg af dirigent Formand Nicklas Kjærsvold bød velkommen til de fremmødte medlemmer. På generalforsamlingen var 87 haver repræsenteret. Bjørn Weber fra ØENS Ejendomsadministration A/S blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig...

Info før generalforsamling 2023

Kære medlemmer Her er 2 informationer forud for vores kommende generalforsamling den 24. april 2023  kl. 18 – husk døren åbnes kl. 17. Kolonihaveforbundet har svaret på stævningen, at de afviser sagen. Vores advokat kommer på generalforsamlingen og informerer om...

Referat bestyrelsesmøde 14-01-2021

Referat af bestyrelsesmøde i Søndergården torsdag den 14. januar 2021 kl. 17.00 Tilstede: Erik, Lisbeth, Henrik, Randi og Nicklas. Fravær: Per, Adi, Helle og Søren. Vi startede mødet med at gennemgå punkt 5.6 projekt fællesareal. Vi gennemgik planen og godkendte...
Din stemme er vigtig

Din stemme er vigtig

Mød op til generalforsamlingen 3. september 2020 Generalforsamlingen starter kl. 18 og dørene åbnes kl. 17. Kom venligst i god tid. Alle medlemmer har som altid fået indkaldelse samt diverse vigtig information tilsendt til vinter adressen, så hvis du pt nyder det gode...