Referat bestyrelsesmøde 14-09-23

Til stede: Randi, Erik, Steen, Søren, Henrik P., Adi, Lone M., Afbud: Nicklas, Henrik L., Lisbeth Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3) Meddelelser fra formanden: Ingen meddelelser. Formanden syg i dag. 4)...
Farvel til sæson 2023

Farvel til sæson 2023

Alt godt får en ende… Vi mødes ved flagstangen. Søndag den 24. september kl. 14 tages flaget ned og sæsonen 2023 afsluttes. Bestyrelsen vil være vært ved et lille traktement. Vi håber at se jer til hyggeligt samvær samt et på gensyn i 2024. Bestyrelsen. AH...
Farvel til sæson 2023

Farvel til sæson 2022

Søndag den 25. september kl. 14 tages flaget ned og sæsonen 2022 afsluttes. Bestyrelsen vil være vært ved et lille traktement. Vi håber at se jer til hyggeligt samvær samt et på gensyn i 2023. Bestyrelsen for AH Søndergården
Farvel til sæson 2023

Flagnedtagning 2021

Alt godt får en ende… Søndag den 26. september kl. 14 tages flaget ned og sæsonen 2021 afsluttes. Bestyrelsen vil være vært ved et lille traktement. Vi håber at se jer til hyggeligt samvær samt et på gensyn i 2022.

Arrangementer 2021

Med forbehold for nye Corona restriktioner håber vi at kunne afholde følgende arrangementer i sommeren 2021: 23. juni 2021 Sankt Hans 04. juli 2021 Loppemarked 06.08 2021 Grill aften 26.09.2021 Flagnedtagning Nærmere information kommer, når vi er tættere på...