Referat fra bestyrelsens møde 08-06-23

Til stede: Lisbeth, Steen, Randi, Nicklas, Adi, Lone, Henrik P., Henrik L., Søren Afbud: Erik Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3) Meddelelser fra formanden Forespørgsel om to nye bænke til petanquebanen....

Referat bestyrelsesmøde 10-11-2022

Deltagere: Nichlas, Randi, Adi, Henrik, Lisbeth, Erik, Lone og Steen Bo (Ref) Afbud: Søren (studieorlov), Henrik Poder (Malaga) 1. Godkendelse af dagsorden : Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden En haveejer har...
Vandmænd og -damer søges

Vandmænd og -damer søges

Vi mangler nogle som vil hjælpe med at vande de nye planter på volden ved foreningshuset. Så hvis du har en time til overs en gang om ugen eller måske bare hveranden uge, så hører vandings-teamet meget gerne fra dig. Send en sms eller ring til Lonnie på tlf. 26 370...

Referat bestyrelsesmøde 06-05-21

Tilstede: Nicklas, Lisbeth, Randi, Erik, Adi, Henrik, Helle, Per, Søren Fravær: Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 3. Regnskab: Revisor Lars Bastholm gennemgik årsrapporten meget pædagogisk og tydeligt....
Orientering om arbejdet med fællesarealer

Orientering om arbejdet med fællesarealer

Arbejdet med at give fællesarealerne et løft har foregået siden efteråret 2020 jf. beslutning på generalforsamlingen 2020. Der er blevet gjort et stort arbejde både fra bestyrelsen og en række frivillige og til orientering for medlemmerne har projektgruppen udarbejdet...