Referat fra bestyrelsens møde 13-04-23

Til stede: Henrik L., Steen, Lisbeth, Erik, Randi, Nicklas, Lone M., Adi, Søren. Afbud: Henrik P. Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3. Meddelelser fra formanden Der er afholdt fælles sparringsmøde med...

Referat bestyrelsesmøde 08-10-20

Tilstede: Lisbeth, Adi, Randi, Per, Henrik, Erik Afbud: Helle, Nicklas, Søren 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden. Ingen meddelelser. 4. Regnskab. 3 mdr. regnskab fremlægges til...

Påkørsel af elmaster og elskabe

Såfremt der sker skade på et elskab eller master, skal DONG kontaktes omgående uanset ugedag eller tidspunkt på døgnet. Man skal altså ikke ”vente til mandag eller næste morgen”. DONG kan kontaktes på 72 10 20 30.