Påkørsel af elmaster og elskabe

Såfremt der sker skade på et elskab eller master, skal DONG kontaktes omgående uanset ugedag eller tidspunkt på døgnet. Man skal altså ikke ”vente til mandag eller næste morgen”. DONG kan kontaktes på 72 10 20 30.

Foreningen har fået ny gadebelysning

Firmaet ELTEL har stået for dette arbejde, og arbejdet er udført meget tilfredsstillende. Samlet pris blev kr. 519.528,75 (overslagspris 600.000 kr.). De nye gadelamper har energi spare funktion fra midnat, og alt fungere godt. DONG-nedgravning blev udført yders...

DONG Energy graver luftledninger ned i jorden

DONG Energy er af Energitilsynet i Danmark, blevet pålagt at grave alle deres luftledninger ned i jorden. Det er gjort for at sikre forsyningsstabilitet samt for at undgå de meget dyre vedligeholdelsesomkostninger på master og luftledninger. Vil det så påvirke os i...