Din mening om diger i Dragør

Hvad mener du? Nu har du sidste chance for at komme med dine meninger, ideer, gode råd – og ikke mindst men meget vigtigt: hvordan du bruger arealet ved og omkring digerne, specielt ud for A/H Søndergården. Fx badebroen, svømning, fiskeri, sejlads, gå ture,...

Borgermøde 29-1-2020 om kystsikring

Dragør kommune inviterer til en række borgermøder om den kommende kystsikring. For beboere i Søndergården er det aktuelt at deltage: onsdag d. 29 januar i Strandengens SFO, Engvej 26, kl 19-21. AH Søndergårdens bestyrelse deltager i mødet, men alle er velkomne....
Nyt om diger i Dragør

Nyt om diger i Dragør

Til orientering for AH Søndergårdens medlemmer er her et link til seneste nyt fra Dragør kommune om planerne for det kommende dige: www.dragoer.dk/vores-kommune/nyt-fra-dragoer-kommune/nyheder/muligt-samarbejde-om-diger

Referat af bestyrelesmøde 10-01-2019

Bestyrelsesmøde i Søndergården. Torsdag den 10. januar 2019 kl. 18.00 Tilstede: Marianne, Adi, Per, Søren, Henrik, Janusz, Erik, Randi, Mette Nicklas deltog senere Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra d.08.11.2018 3. Meddelelser fra...

Referat af bestyrelsesmøde 08-02-2018

Tilstede: Marianne, Adi, Erik, Karin, Per, Randi, Mette. Afbud: Dorte, Martin. Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra d.09.11. 2017 3. Meddelelser fra formanden 4. Regnskab 5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.: 5.1. Dræn, vand, kloak...