AH Søndergården har fra Dragør kommune modtaget invitation og deltaget i møde 09.01.18, materialet blev gennemgået, vi lovede at bringe oplysningerne vide til medlemmerne – se alt på www.dragoer.dk/digeridragoer

Dige 2018

 

Stormflodssikring Dragør Kommune

Samlet beskyttelse af Amager

Tårnby Kommune og Vestamager Pumpedigelag har vedtaget at anlægge et landdige mellem Kalveboddiget og Ullerup (Ullerupdiget). Ullerupdiget og de kommende diger i Dragør vil supplere hinanden og vil samlet give en øget beskyttelse af Amager.

Digets udformning

Når vi skal styrke Dragørs diger, vil det betyde en større eller mindre ændring i det landskab, du kender. Det styrkede dige vil påvirke udsigten fra ruterne i landskabet og fra enkelte boliger, men digerne vil også tilføje nye udsigter og styrke ruterne langs kysten.

I de indledende forslag er digerne dimensioneret, så der bliver plads til cykel/gangsti på eller ved digerne i forslaget. Dog må der ikke være cykel/gangsti foran forsvarets arealer ved Pionergården.

Der er ikke taget stilling til den endelige udformning og indpasning i landskabet. Dette vil ske i den næste fase, hvor forslaget vil blive sent i offentlig høring.

Du har nu mulighed for at give dit besyv med, inden der bliver lavet konkrete forslag.
Deltag på facebook-siden “Diger i Dragør”

På Facebook-siden vil kommunen løbende lægge information op om “Diger i Dragør”. Her kan du både deltage i debatten med andre interesserede og også stille spørgsmål til kommunen, som svarer på alle hverdage. Alle indlæg og “likes” fra Facebook-siden – i perioden 8. januar til 25. februar 2018 – vil indgå i en samlet database, som kan give lokalpolitikerne et indblik i, hvad borgerne i Dragør mener.

Skriftlige indlæg, idéer og kommentarer er også velkomne

Alle indlæg, idéer og kommentarer modtages i perioden 8. januar til 25. februar 2018 på e-mailen: diger@dragoer.dk. Facebook-debatten samt skriftlige indlæg bringes videre til lokalpolitikerne, når de skal træffe beslutninger om digeløsninger i Dragør i foråret 2018.

Kom til stormøde

Der afholdes et åbent stormøde d. 6. februar 2018 om “Diger i Dragør” hvor alle er velkomne. Mødet foregår i Hollænderhallen kl. 19-21 og tilmelding er ikke nødvendig. Her vil udfordringer og løsningstyper for “Diger i Dragør” blive præsenteret, og der vil være mulighed for at debattere forskellige emner ved stande.