A/H Søndergården ønsker svar på følgende spørgsmål fra Kolonihaveforbundet

A/H Søndergården og advokat Rasmus Hoffery Nielsen har ikke modtaget referat fra Kolonihaveforbundets kongres 2022 – hvad er baggrunden herfor?

Hvad lagde Hovedbestyrelsen i Kolonihaveforbundet til grund for deres anbefaling af et ”nej” til A/H Søndergårdens udmeldelse på Kongressen i 2022?A/H Søndergården har bedt den daværende formand Preben Jacobsen fra Kolonihaveforbundet og Amy Lauridsen fra Kreds 1, om at få rettet den misinformation om A/H Søndergårdens forslag til kongressen, som kredsen skrev i deres referat fra deres repræsentantskabsmøde den 27. april 2022. Vi har intet modtaget eller hørt vedrørende vores henvendelse, og det savner vi svar på.

Vi mangler svar på samtlige 7 punkter i vores stævning af Kolonihaveforbundet (får måske svar den 10. juli 2023).

Hvad er baggrunden for, at Kolonihaveforbundet ønsker at forskelsbehandle deres medlemmer, når de nu selv kan træffe beslutning om ligestilling i forhold til nedenstående divergenser:

Der er medlemmer, som er stavnsbundne til evig tid, skal være sociale og betale for fire årlige reklamefinansierede haveblade – uden muligheden for udmeldelse.
Der er medlemmer, som har lånt penge af Kolonihaveforbundet, og disse har mulighed for udmeldelse straks lånet er tilbagebetalt.

Der er ligeledes medlemmer, som har muligheden og det frie valg til at melde sig ud af Kolonihaveforbundet, hvis dette ønskes.

Derudover har andelshaveforeningerne fået nedlagt deres andelsudvalg i Kolonihaveforbundet, hvilket blev besluttet af Kolonihaveforbundet selv i 2018/2019. Dette udvalg er forsat ikke eksisterende. Dermed er andelshaverne, som i forvejen repræsenterer et mindretal, blevet frataget sin “stemme” i Kolonihaveforbundet – af Kolonihaveforbundet – hvilke overvejelser ligger til grund for denne beslutning.

Hvad er baggrunden for at nedlægge andelsudvalget?

Hvordan skal andelshaverne ( ca. 7% ) forholde sig til, at de reelt er frataget deres demokratiske “stemme” i Kolonihaveforbundet?
Hvordan kan det være, at det er nødvendigt for Kolonihaveforbundet i 2023, at forskelsbehandle sine medlemmer – ydermere med stavnsbindinger?

På hvilken måde varetager Kolonihaveforbundet, andelshavernes rettigheder og hvilke rettigheder har andelshaverne i det hele taget i Kolonihaveforbundet?

A/H Søndergården savner en nærmere redegørelse fra Kolonihaveforbundet, om hvilke fordele andelshaverne reelt har som medlem af forbundet?

Hvordan forholder Kolonihaveforbundet sig til de medlemmer, som er stavnsbundet til evig tid, mens det opkræver et støt stigende kontingent – til trods for, at forbundet ikke tilbyder modydelser som følge af medlemskabet.

Kolonihaveforbundet promoverer sig selv som et NON – profit forbund, mens deres egenkapital er støt stigende. I regnskabet for 2022 er deres egenkapital opgivet til at være i omegnen af kr. 40.000.000,00. Hvordan hænger det sammen, og hvad skal de mange penge bruges til?

Hvordan skal andelshaverne forholde sig til, at de er underlagt regler “ på lejet grunde/jord af Kolonihaveforbundet?

Læs hele stævningen og dette skrift på A/H Søndergårdens hjemmeside

Kontakt: Henrik Langemark mail: langemark@yahoo.com.
Mobil 29731956 for mere information. Alt kan dokumenteres.

Med venlig hilsen
A/H Søndergården Bestyrelsen