Sidste afhentning af affald skulle have været onsdag den 03.10.18. En teknisk fejl bevirkede imidlertid,  at vi ikke fik afhentet vores affaldssække.

Lad dem blot blive stående, men sæt ikke flere ud – vi har fået lovning på afhentning indenfor et par dage.

Hilsen
Randi