Til orientering for alle medlemmer

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen, hvor udmeldelse af Kolonihaveforbundet blev vedtaget med et overvældende flertal, arbejdet med advokat Rasmus Hoffery Nielsen på at få Kolonihaveforbundets accept af udmeldelsen.

Kolonihaveforbundets forretningsudvalg har behandlet sagen den 4. november 2020 og har meddelt, at spørgsmålet om hvorvidt forbundet vil fastholde deklaration (der giver mulighed for at blokere for udmeldelse) er en væsentlig praksisændring, som forretningsudvalget ønsker at forelægge for kongressen. Forretningsudvalget vil derfor udarbejde et kongresforslag om spørgsmålet. Kongressen afholdes dog forventeligt først i september 2021.

Bestyrelsen har i samråd med advokat Rasmus Hoffery Nielsen besluttet, at sagsanlægget mod Kolonihaveforbundet bør afvente kongressens beslutning, under forudsætning af at A/H Søndergården får lejlighed til at medsende sit indlæg med indkaldelsen til kongressen og ligeledes får taleret under behandlingen af spørgsmålet på kongressen. Såfremt Kolonihaveforbundet ikke accepterer disse betingelser, vil retssagen blive anlagt med det samme.

Det bemærkes, at A/H Søndergården ikke taber noget ved at afvente kongressens beslutning, idet foreningen ikke skal starte forfra på udmeldelsesproceduren, såfremt kongressen fastholder deklarationen.

Alle medlemmer ønskes et godt nytår.