Køb af have i AH Søndergården

Ventelisten er lukket. Det er ikke muligt at blive skrevet på ventelisten – foreningen henstiller venligst udefrakommende til ikke at kontakte formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Salg af din andelshave

Når du skal sælge, så er der nogle procedurer, som du skal være opmærksom på. Du er velkommen til selv at finde din køber,  men har du ingen køber, kan du kontakte bestyrelsen, som administrerer en venteliste af købere. BEMÆRK: Vi skriver ikke længere folk på venteliste, men vi formidler gerne kontakt til de personer, der var optaget på ventelisten, inden den blev lukket.

 

Salg eller overdragelse til familie

Du skal være opmærksom på at også salg eller familieoverdragelse skal ske gennem foreningens bestyrelse.

Tilføjelse/påtegning på andelsbevis af ægtefælle eller børn i lige linje forgår via fuldmagt og kræver ikke nødvendigvis en vurdering.

 

Proceduren ved salg

Når du ønsker at sælge din have, skal du først kontakte foreningens vurderingsudvalg.

Der foretages vurdering af grunden (fast valuar værdi), hus/bebyggelse og have. Løsøre aftales med køber, dog max 20 % af den samlede vurdering for hus og have, og må ikke overstige 65.000kr (Kolonihaveforbundet den 1.januar 2016).

Det koster 2.500 kr., at få foretaget en vurdering og beløbet betales direkte til foreningen inden vurderingen foretages. Indbetaling kan ske til Danske Bank: reg. 3361 konto 10736390 – husk at skrive vurdering + haveadresse
eller Mobile pay: 195875 – husk at skrive vurdering + haveadresse. Ansøgningen behandles først når beløbet er modtaget.

Ansøgningen sendes via vurderingsudvalget eller mail til: vurdering@ah-soendergaarden.dk

Efter vurderingen aftales møde med foreningens formand Nicklas Kjærsvold og kasserer Randi Luthmann, hvor køber og sælger mødes og underskriver overdragelsesdokument. Du skal medbringe det originale andelsbevis og en ren tingbogsattest (huset må ikke være belånt eller behæftet på anden vis).  Såfremt der er gæld til foreningen, vil dette blive modregnet i salgssummen.

Hvis du ikke selv har en køber, kan du kontakte formanden for salg via foreningens venteliste.

Bestyrelsen opfordrer til at vurdering og salg/familieoverdragelse foregår i sæson perioden april – oktober.