Referat fra den ekstraordinære generalforsamling mandag d. 13/9-21 kl. 18.00.
 
Formand Nicklas Kjærsvold bød velkommen.
 
33 andelshavere mødte op og der blev stemt om forslag 4. ”forslag til ændring af vedtægterne vedrørende digital dokumentation”
 
Forslaget blev vedtaget med 31 for og 2 imod.
 
Mødet sluttede kl. 18.11.
 
Nicklas Kjærsvold