Den nyvalgte bestyrelse har holdt sit konstituerende møde og har fordelt ansvarsområder.  Fotos af de nye bestyrelsesmedlemmer  vil snarest blive lagt på hjemmesiden. Referatet fra det konstituerende møde kan du læse her.