Referat bestyrelsesmøde i Søndergården torsdag den 15. august 2019 kl. 18

Tilstede: Adi, Søren, Henrik, Erik, Randi, Lisbeth, Per

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra torsdag den 13. juni: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden: Intet

4. Regnskab: Halvårsregnskab fremlagt. Det ser fornuftigt ud.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Enkelte andelshavere har haft kloakproblemer. Vi opfordrer til at alle andelshavere har frit adgang til deres kloakbrønd. Det er den med betondækslet. Hver andelshaver har selv ansvaret for kloakken på egen grund! Kloaksplit kan udlånes af foreningen.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Intet

5.3. Vurderings- og byggesager: To vurderinger.

5.4. Hjemmeside: Intet

5.5. Broen og materialegården: Brobisser skal tilmelde sig SMS-service.

5.6. Foreningshus, legeplads: Vi opfordrer til oprydning, når man har benyttet legepladsen. Legepladstjek er foretaget. Fejl udbedres.

5.7. Sociale arrangementer: Loppemarkedet gik fint.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Intet

5.9. Købmandsbutikken: Intet

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Fyrrestien 22.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet

6. Evt.
Diskussion af ny forretningsorden. Erik og Henrik arbejder videre. Medlemsforslag om at sætte LED-lamper op på foreningshuset blev afvist. Vi er på nuværende tidspunkt tilfredse med eksisterende løsning. To billeder malet af andelshaver midlertidigt ophængt i fælleshuset.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 12. september 2019.

Mødet sluttede kl. 20.11.

Med venlig hilsen
Søren