Tilstede: Lisbeth, Randi, Henrik, Per, Erik, Adi og Nicklas.
Afbud: Søren

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra torsdag den 10. oktober: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: Der indhentes tilbud på flagstænger der skal byde velkommen til Søndergården.

4. Regnskab: Ser godt ud, der er penge på kontoen.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Vi har modtaget to tilbud på ca. 490.000 kr. Hvilket vi synes er i overkanten for det arbejde vi har indhentet tilbud på.
Vi har efterfølgende revurderet drænforløbet. Efter at kommunen fik etableret et dræn i den nye cykelsti, har der ikke været nævneværdige problemer i det berørte hjørne ved Langstien/Vinkelstien. Vi er stadig i dialog omkring forløbet og skulle der være en anden opfattelse – kontakt gerne bestyrelsen ved Nicklas eller Henrik.

Vandregnskab er indsendt.

5.2. Trafik- og gadebelysning
Der er lys i lamperne.
Der er blevet ”brændt” hajtænder og 15 km. skilte på vejene. Vi mangler lidt, det kommer til foråret, hvis de frivillige gør et endnu stort stykke arbejde – så stor tak for det. Husk 15 km/t. på vejene gælder også i vinterhalvåret.

5.3. Vurderings- og byggesager: Ingen vurderinger.

OBS! Det skal endnu engang nævnes, at der skal tages hensyn til dræn, inden der bygges.

5.4. Hjemmeside: Intet nyt er godt nyt

5.5. Broen og materialegården: Der indkøbes materialer til broen inden næste år.

5.6. Foreningshus, legeplads: Der påbegyndes arbejde med branddøren i foreningshuset i uge 47/48.

5.7. Sociale arrangementer: Ikke flere i år.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Intet nyt.

5.9. Købmandsbutikken: Købmanden forventes at åbne omkring påske 2020.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Cederstien 8, Fyrrestien 1 og Fyrrestien 36.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
Vigtig viden vedr. sagen med kolonihaveforbundet ligger på hjemmesiden medio januar og brevet bliver sendt til folks postadresser – også i januar måned.

Husk at sætte kryds i kalenderen og mød op til generalforsamlingen d. 27/4-2020.

6. Evt.: Der bliver sat julelys i flagstangen.

Mødet sluttede 21:45. Næste bestyrelsesmøde er 9/1-2020.

Bestyrelsen ønsker glædelig jul og godt nytår til alle andelshavere.