Til stede: Randi, Erik, Steen, Søren, Henrik P., Adi, Lone M.,
Afbud: Nicklas, Henrik L., Lisbeth

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt
3) Meddelelser fra formanden: Ingen meddelelser. Formanden syg i dag.
4) Regnskab: Regnskabet er fint. Forbruget er i overensstemmelse med budgettet.
5) Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1) Dræn, vand, kloak: Vandaflæsningen er udsendt. Husk sidste aflæsningsfrist 1. oktober. Reglerne for kloakproblemer lægges på foreningens hjemmeside asap.
5.2) Trafik- og gadebelysning: Nyt vejbump er etableret. Asfalten genetableres snarest.
Lampe skiftet ved købmanden onsdag efter anmeldelse tirsdag aften!
5.3) Vurderings- og byggesager
Verserende sag om påbegyndt byggeri uden forudgående byggetilladelse, er nu endelig i god dialog med byggeudvalget.
5.4) Hjemmeside: Den er fin. Søndergården Nyt ligger til fri afhentning hos købmanden.
5.5) Broen og materialegården: Intet nyt
5.6) Foreningshus, legeplads: Ingen problemer. Foreningshuset udlejet helt til slut på sæsonen.
5.7) Sociale arrangementer: Flagnedtagning 24. september klokken 14.00 ved flagstangen inklusiv et lille traktement.
5.8) Renovation, gartner, fællesarealer: Renovation stopper efter uge 42. Overvågning ved skraldeområdet fungerer efter hensigten.
5.9) Købmandsbutikken: Det godkendte halvtag er under opførelse.
6) Salg og overdragelser af haver: Ingen nye.
7) Nyt fra kolonihaveforbundet: Information angående retssagen. Tjek hjemmesiden.
8) Evt.

Mødet sluttede 20.00
For referat Søren