Tilstede; Marianne, Adi, Søren, Henrik, Erik, Janusz, Per, Randi, Nicklas, Mette.

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.12.04 2018
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer – gartneropgave ved Bachersmindevej,
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
6. Foreningens 60 års fødselsdag
_______________________________________________________________________________________

1.Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d.12.04 2018.
Er godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Bestyrelsesmøderne holdes den anden torsdag i måneden og er for kun bestyrelsesmedlemmer. Formanden træffes ½ time før bestyrelsesmøderne og man er altid velkommen til at kontakte formanden via mail.
Hjertestarteren har fået et nyt batteri.
Generalforsamlingen blev drøftet på bestyrelsesmødet og der var forskellige oplevelser af hvordan generalforsamlingen forløb. Referatet vil blive sendt ud i juni.

4. Regnskab: Intet nyt.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:

5.1. Dræn, vand, kloak
– Der vil snart blive indkaldt til et møde i drænudvalget.
– Hovedvandmåler på Bachersmindevej er ok efter etablering af cykelsti.

5.2. Trafik- og gadebelysning:
– Det fejlmeldte elskab på Fyrrestien er ordnet.
– der indkøbes flytbare skilte til fartsænkning. Hajtænder vil blive fornyet på arbejdslørdagen.

5.3. Vurderings- og byggesager
– Der har været 5 vurderingssager.
– Der er 3 byggesager i gang, bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at følge anvisningerne i byggeansøgningen og jo mere professionelle tegningerne er, jo kortere bliver sagsbehandlingstiden.
Det er ikke tilladt at opsætte drivhuse uden byggetilladelse. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at søge byggetilladelse og dermed ikke risikere, at skulle fjerne drivhuset på grund af nabogene.

5.4. Hjemmeside
– Bestyrelsen er i løbende dialog om hjemmesiden og ser på muligheden for login for medlemmer.

5.5. Broen og materialegården
– Broen blev sat op på 1 dag og 3 timer og var super effektivt arbejde – en STOR TAK til brobisserne og bromøerne på en skøn solskinsdag.

5.6. Foreningshus, legeplads:
– Taget er blevet udskiftet på foreningshuset og der blev udskiftet diverse glaslister, nu er taget flot og færdigt.

5.7. Sociale arrangementer:
– Gartnerteamet arbejder på at få lavet en treårig plan for vedligeholdelse og renovering af området ved købmandsbutikken, materialegården og omkring foreningshuset.
– Børnecafeén er et socialt arrangement, som skaber netværk kombineret praktiske opgaver til gavn for børnene i foreningen. Børnecafé er d.10.juni 2018 kl.11.
– Arbejdsweekend d.30.juni og d.1.juli 2018.
– Sankt Hans d.23.juni – der må lægges haveaffald og miljøcertificeret affaldstræ på bålpladsen fra d.5.juni, hvor der er skilt sat op.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Intet nyt.

5.9. Købmandsbutikken:
– Kontrakten for købmandsbutikken ændres på grund af ejerskifte fra Orhan Aslan til broren Göklan Aslan.

5.10. Salg og overdragelser af haver:
– Velkommen til nye ejere på Birkestien 2 og Tværstien 20.

6. Foreningens 60 års fødselsdag: Bestyrelsen opfordre medlemmerne til at melde sig som frivillig hjælper til arrangementet. Man melder sig ved at lægger en seddel i postkassen ved foreningshuset med navn, haveadresse og tlf.nr.

7. Evt.

Mødet sluttede kl.21.55.

Med venlig hilsen
Mette