Tilstede: Niklas, Randi, Adi, Per, Henrik, Lisbeth, Erik, Søren.

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelser

2. Godkendelse af referat fra torsdag den 16. april: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden: Kun irrelevante småting

4. Regnskab: Ser fornuftigt ud.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: Intet nyt

5.2. Trafik- og gadebelysning: To frivillige har fikset den blinkende lygte. 15 km mærker og skilt på Lille Strandstien etableret.

5.3. Vurderings- og byggesager: Diverse byggesager godkendt af byggeudvalget og kommunen.

5.4. Hjemmeside: Intet

5.5. Broen og materialegården: Broen sættes i vandet lørdag den 23.maj klokken 8.00. Der arbejdes i grupper af maksimalt ti personer. Der laves forarbejde i dagene op til. Se Facebook.

5.6. Foreningshus, legeplads : Arbejde igangsættes vedrørende maling og facelift af foreningshuset.

5.7. Sociale arrangementer: Alle aflyst indtil videre.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Vi følger udviklingen mht. haveaffaldscontainerne tæt. Træerne i Søndergården trænger til at blive stynet. Professionel hjælp undersøges. Havearkitekt hyret til rådgivning med henblik på opdatering af fællesarealet. Diskussion af idéer. Diskussion af oprydning på trailerpladsen. Vi opfordrer til at ejerne, der ikke har afmærket deres trailer enten får den fjernet eller afmærket.
Engblomster etableret langs Lille Strandstien af frivillige.

5.9. Købmandsbutikken. Intet

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Hovedstien 33.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt vi afventer generalforsamling.

6. Generalforsamling og TO-DO-liste: Vi afventer myndighedernes vejledninger.

7. Optrin på nyligt beplantet fællesareal: Vi har diskuteret en episode, som for de involverede virkede ubehagelig. Vi har diskuteret episoden og sendt en skrivelse til de implicerede. Vi betragter sagen som afsluttet.

8. Infotavlen: Diskussion af behovet for elektronisk infotavle. Sekretæren overtager ansvaret for kridttavlen ved købmanden og elektronikken udskydes lidt.

9 . Evt.: Diskussion af mulig uformel idéudveksling med Maglebylund. Fire bestyrelsesmedlemmer deltager i møde.
Bestyrelsen har taget kontakt til medlemmer hvor haverne er decideret misligholdt.
Diskussion af besparelser som følge af frivilligt arbejde.

Mødet sluttede 21.45
Referat Søren