Referat af bestyrelsesmøde i Søndergården torsdag den 14. januar 2021 kl. 17.00

Tilstede: Erik, Lisbeth, Henrik, Randi og Nicklas.
Fravær: Per, Adi, Helle og Søren.

Vi startede mødet med at gennemgå punkt 5.6 projekt fællesareal. Vi gennemgik planen og godkendte diverse tilbud.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden. En masse spørgsmål vedr. salg ellers ikke noget til referat.

4. Regnskab. Der er penge i kassen.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak: Dræn som skal udføres i forbindelse med projekt fællesareal, kommer ind under drænbudget.

5.2. Trafik- og gadebelysning. Der indkøbes vejbump til Hovedstien 7, som aftalt på generalforsamlingen.

5.3. Vurderings- og byggesager. Ved fremtidige vurderinger og byggesager skal der indbetales 2500 kr. inden start. Der er fem byggesager i gang.

5.4. Hjemmeside. Den tidligere omdelte instruktion vedr. åben/luk for vandet til ens eget hus, bliver lagt på hjemmesiden. Der er blevet lavet om på kontaktinformation til byggeudvalget og vurderingsudvalget. Man sender nu til en fælles mail i udvalgene og ikke til enkeltpersoner.
Byggeudvalget: byg@ah-soendergaarden.dk
Vurderingsudvalget: vurdering@ah-soendergaarden.dk

5.5. Broen og materialegården. Intet nyt.

5.6. Foreningshus, legeplads og projekt fællesareal. Vi mødtes en time tidligere og startede med at gennemgå projekt fællesareal.

5.7. Sociale arrangementer. Ingen

5.8. Renovation, gartner. Voldene ved fællesarealet bliver ryddet og gjort klar til ny beplantning.

5.9. Købmandsbutikken. Der har været filmoptagelse til en tv-serie (”Minkfarmerne”) kan ses på TV2 Zulu.

5.10. Salg og overdragelser af haver. Ingen

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet. Dialogen kører mellem Rasmus, os og kolonihaveforbundet.

5.12 Misligholdte haver. Der bliver sendt et brev fra vores advokat til disse.

5.13 Generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen til 30/8-21 pga. de nuværende restriktioner, under forudsætning af at vi kan leje Hollænderhallen og at myndighederne tillader det – til den tid.

5.14 Akustik i foreningshuset. Der undersøges om mulighed for at lave en bedre akustik i foreningshuset. Der er afsat 20.000 kr.

5.16 Forretningsorden. Vi har snakket om muligheden for sådanne og der arbejdes videre på idéen.

5.19 Der har været en henvendelse vedr. brombærbusken i vores projekt fællesareal – formanden kontakter vedkommende.

6. Evt.: Vores planlagte møde med Maglebylund er udskudt pga. restriktioner. Service bestilles til græsslåmaskinen.
Vi har været i dialog med politiet vedr. de ulovligt parkerede biler ved Lille Strandstien og politiet opfordrer os til at tage et billede inkl. nummerplade og kontakte dem i disse situationer. Hvorefter politiet kontakter vedkommende eller kører forbi.

Mødet sluttede kl. 21.29

Referat Nicklas