Tilstede:  Randi, Adi, Henrik, Lone Lisbeth, Nicklas, Erik, Henrik.
Afbud: Søren, Steen Bo.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden. Vi har fået ny kontaktperson hos Øens ejendomsadministration, da
vedkommende har fået nyt arbejde anden-steds. Samarbejdet kører stadig, dog med børnesygdomme, men humøret er højt.

4. Regnskab: Randi arbejder på nye arbejdsgange med administratoren.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: Over 300 huse har tilbagemeldt deres forbrug STOR TAK for det. De
resterende bliver opkrævet et gebyr på 500 kr. for udeblevet/for sen aflæsning.

5.2. Trafik- og gadebelysning En lampe på Hovedstien blinker, vi kigger på det.
Bestyrelsen har igen snakket om gadebelysning, hvor det blev vurderet at de skal være tændt om
natten for sikkerheden og tryghedens skyld.

5.3. Vurderings- og byggesager: Tre huse vurderet.
5.4. Hjemmeside Nedtællingsuret til sæsonstart er sat igang.

5.5. Broen og materialegården: Broen er taget ind og en KÆMPE tak til brobizzer i herre- ogdameudgave og det skønne madfolk.

5.6. Foreningshus, legeplads:  Foreningshuset har været lejet godt ud og den nye legeplads for børn og voksne blev brugt godt.

5.7. Sociale arrangementer: Flaget blev taget ned og det var godt besøgt.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer Renovation sluttet uge 43, haveaffaldet er også slut. De nye containere må STADIG ikke bruges da den nye ordning stadig ikke er trådt i kraft. Arbejdet ved de nye volde begynder slut oktober.

5.9. Købmandsbutikken er blevet malet så den er klar til sæsonstart. Tak for en god sæson til Gykan.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Fyrrestien 38.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet:  Der ligger et skriv på hjemmesiden vedr. vores deltagelse på kongressen. Sagen fortsætter via vores advokat.

6. Evt.  Mødet sluttede 20.36
Næste møde er 10/11