Tilstede: Lisbeth, Adi, Randi, Per, Henrik, Nicklas, Søren
Afbud: Erik

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden: Ingen meddelelser

4. Regnskab: Intet

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Der er konstateret en del rotter i foreningen. Vi opfordrer på det kraftigste til at haverne holdes i orden i henhold til vedtægterne. Desuden opfordrer vi til, at man ikke fodrer fugle og at husholdningsaffald opbevares i lukkede beholdere. Det er et område vi har meget fokus på, og vi er i dialog med enkelte haveejere og Dragør Kommune/Tårnby Kommune og foreningens advokat.

5.2. Trafik- og gadebelysning
Defekt vejlampe på Lille Strandstien. Vi er på sagen. Vi opfatter den dobbeltrettede cykelsti ved indkørslen til foreningen som meget farlig. Formanden tager kontakt til kommunen.

5.3. Vurderings- og byggesager: Intet nyt.

5.4. Hjemmeside: Intet nyt

5.5. Broen og materialegården: Tak for det flotte arbejde med den nye hundeplatform.

5.6. Foreningshus, legeplads: Foreningshuset er nymalet. Ny postkasse bestilt.

5.7. Sociale arrangementer: Sidste sangaften 2. september

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Vi opfordrer folk til at få mærket deres både som ligger på stranden. Ejerne af de mærkede både opfordres til at sætte dem i vandet.

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Lille Engstien 2, Vinkelstien 6 og Dadelstien 13.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt

6. Generalforsamling og TO-DO-liste: Husk personligt fremmøde til generalforsamlingen. Vi har hele Hollænderhallen til rådighed. I alt ca. 1700 km2, så alle afstandskrav bliver opfyldt.

7 . Evt.: Fire uregistrerede trailere bliver afhentet. Ingen bådtrailere på fællesarealet.

Mødet sluttede 20.58

Referat Søren