Referat af bestyrelsesmøde i Søndergården torsdag den 13. februar 2020 kl. 18

Tilstede: Henrik, Erik, Lisbeth, Randi, Nicklas, Adi, Per, Søren

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra torsdag den 9. januar: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden: Småting diskuteret kort.

4. Regnskab: Regnskab gennemgået med revisor Lars Bastholm.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: Intet.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Intet.

5.3. Vurderings- og byggesager: En enkelt vurdering.

5.4. Hjemmeside: Hold øje med den.

5.5. Broen og materialegården: Nyt træ indkøbt til brofagene. Broen lægges ud lørdag den 2. maj. Alle er velkomne til at give et nap med.

5.6. Foreningshus, legeplads: Renoveringen godt i gang. Glæd jer. Processen i gang vedrørende helhedsplan for området omkring fælleshuset.

5.7. Sociale arrangementer: Husk flaghejsning 5. april klokken 11.00. Vel mødt!  Ny børneklub i støbeskeen.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Møde på kommunen vedrørende kommunens fremtidige renovationsplan. Flere medlemmer deltog i digemøde. Intet konkret.

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Ingen salg

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet : Foretræde for kolonihaveforbundets forretningsudvalg overstået.

6. Generalforsamling: To-do-liste gennemgået.

7. Forretningsorden: Diskussion af behovet for vedtagelse af en formel forretningsorden. Vi ser tiden an, og tager det op, hvis behovet melder sig i fremtiden.

8. Evt.

Mødet sluttede klokken 21.30.