Tilstede: Lisbeth, Randi, Helle, Erik, Per, Henrik, Nicklas, Søren
Special guest: Lonnie

Dagsorden:

0. Update angående fase 2 af helhedsprojektet

Lonnie fremlagde det store researcharbejde, som hun har lavet angående ny aktivitetsplads for de 0-90-årige. Projektet fremlægges på generalsamlingen. Se bilag: Aktivitetsplads Søndergården

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst:Godkendt

2b. Generalforsamlingen sidste up date: Alt på plads. Et forslag modtaget.

3. Meddelelser fra formanden: Mange løbende sager varetages til stadighed.

4. Regnskab: Alt ser fint ud. Vi har en meget stærk økonomi.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak: Intet nyt
5.2. Trafik- og gadebelysning
En del klager over store lastbiler i foreningen. Vi har sat skilt op ved købmanden. Der er sat tre nye vejskilte op.
5.3. Vurderings- og byggesager
Ingen nye vurderingssager de seneste tre måneder. Cirka en snes byggesager i gang.
5.4. Hjemmeside: Intet nyt
5.5. Broen og materialegården: Den blå vogn skal til smeden.
5.6. Foreningshus, legeplads: Foreningshuset er meget brugt i øjeblikket og der er allerede mange fremtidige bookinger.
5.7. Sociale arrangementer: Stor opbakning til den fælles grillaften.
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer:
Renovationen går godt. Tilbagevendende problemer med overfyldt havecontainer. Må vi stærkt opfordre til, at folk ikke fylder for meget i. Hvis det ikke efterleves, må vi desværre afmelde containeren. Gartneren er i gang med at styne foreningens områder.
5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt
5.10. Salg og overdragelser af haver: Ingen salg
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt

6. Evt.

For referat Søren