Tilstede: Nicklas, Randi, Erik, Lone, Søren, Henrik, Per, Adi
Afbud: Lisbeth, Helle

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidst. Lones navn manglede. Undskyld.

3. Meddelelser fra formanden
Vi har fået brev fra foreningens administration angående markdigesagen. Brevet blev gennemlæst og vi kom med forslag til uddybning.
Der bliver sendt et brev til en andelshaver angående en verserende byggesag omhandlende manglende overholdelse af lokalplan 18A og foreningens vedtægter.

4. Regnskab: Intet nyt

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: Intet nyt.

5.2. Trafik- og gadebelysning:Intet nyt.

5.3. Vurderings- og byggesager
To kommende vurderingssager. Den ene vurderes først, når en tidligere dispensation er tilbageført.

5.4. Hjemmeside: Der følges op på den digitale nedtælling på åbningen den 1. april 2022.

5.5. Broen og materialegården: Der indkøbes en løftevogn. Broen sættes ud lørdag den 30. april 2022.

5.6. Foreningshus, legeplads: Processen omkring fase 2 (ny legeplads) er i gang.

5.7. Sociale arrangementer: Intet nyt. Vi hejser flaget den 1. april 2022.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Vedligeholdelsesplan for fællesarealer udarbejdes. Trailere skal fjernes fra foreningens fællesareal og parkeringsplads inden den 1.februar, da kommunen varsler nyt affaldssorteringssystem med dertilhørende ny belægning.

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt.

5.10. Salg og overdragelser af haver: 2 overdragelser

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet

6. Evt.