Til stede: Nicklas. Randi, Steen Bo, Henrik, Lisbeth, Erik og Adi.
Afbud: Søren, Lone og Henrik.

Dagsorden:

1)  Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2)  Godkendelse af referat fra sidst – Godkendt.

3) Regnskab og kommende generalforsamling: Indkaldelse er blevet rundsendt på mail, bemærk den kommer fra Probo. (husk at tjek spamfilter). Er man ikke tilmeldt på mail, bliver den sendt med Post Nord til hjemmeadressen. Vi ses d. 29/4 fra Kl. 17.00 i Hollænderhallen. Dørene lukkes kl. 18.00.

4) Meddelelser fra formanden – intet nyt.

5)  Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1) Dræn, vand, kloak: intet nyt
5.2) Trafik- og gadebelysning intet nyt
5.3) Vurderings- og byggesager: Et par vurderinger blev vendt

5.4) Hjemmeside: Den er altid brugbar

5.5) Broen og materialegård: Tak for den kæmpe hjælp i forbindelse med arbejdet. Vi prøver at søge fondsmidler til etablering af toilet.

5.6) Foreningshus, legeplads intet nyt

5.7) Sociale arrangementer Der er aftalt banko. Datoerne meldes ud senere. Der overvejes at lave fælles EM fodbold på skærm d. 20/6 og/eller banko. Vi søger sponsorgaver og hjælp til dagene – kontakt bestyrelsen på mail. Sommerfest med børnearrangement om dagen og grill om aftenen. 13/7. Loppemarked d. 28/7. Grillaften lørdag d. 10/8. Flag ned d. 29/9.

5.8) Renovation, gartner, fællesarealer: Renovation er startet op og husk at sortere rigtig, så der plads i containerne.

5.9) Købmandsbutikken: Den er åben og husk at bruge ham. Der er mange dejlige varer og blomster.

6) Salg og overdragelser af haver: Ingen

7) Nyt fra kolonihaveforbundet: Der er afsat retsdage i 2025.

8) Evt.

Mødet sluttede 20.50
Referat Nicklas