Tilstede: Randi, Lisbeth, Per, Erik, Henrik og Nicklas.
Afbud: Søren og Adi.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra torsdag den 12. september.: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden: Intet nævneværdigt

4. Regnskab: Alt er godt.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Der har været afholdt drænmøde d.d. og det er besluttet at lave en transportvej for dræn-vand opad Langstien til Cederstien.
Der vil i løbet af de næste uger, holdes møder med to forskellige entreprenører om en løsning og tilbud.
Der har været vandaflæsning. En stor tak til de frivillige, der var med rundt og aflæse. Og tak til de 202 der selv indrapporterede på SMS. Lad der gerne komme flere til næste år.

5.2. Trafik- og gadebelysning
Der er lys i lamperne.

5.3. Vurderings- og byggesager
Der har været fire vurderinger.
Fra og med sæson 2020 vil det koste 2500 kr. at få en byggesag igennem i A/H Søndergaarden, dog kun ved nybyggeri ikke ved tilbygning. Samme beløb som en vurdering.

5.4. Hjemmeside
Intet nyt.

5.5. Broen og materialegården
Vi har ingen bro mere i år. En KÆMPE tak til alle de mænd, damer og unge der var med til dagen og dagene op til. Broen bliver sat ud igen første weekend i maj.

5.6. Foreningshus, legeplads
Legepladsen er flor opryddet. Tak til de frivillige, der hjalp med oprydning. Vi har fået nyt Mobilepay nummer til leje af foreningshuset. Nummeret er 195875.

5.7. Sociale arrangementer
Flaget blev taget flot ned med sang og sæsonen er slut for i år. Vi ses til flaghejsning og sæsonåbning d. 5/4-2020

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Renovation er slut for i år. Vi er i gang med at udarbejde en plan for vores fællesarealer.

5.9. Købmandsbutikken
Der er dialog om næste års drift.

5.10. Salg og overdragelser af haver
Ingen salg.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
Processen med havekoloniforbundet kører videre.

6.1 Ny forretningsorden: Forretningsorden er gennemset og bliver revideret til næste bestyrelsesmøde.

6.2 Generalforsamling 2020: Forberedelserne til næste års generalforsamling begynder så småt. Husk at sætte kryds i kalenderen den 27/4-2020.

7. Evt.

Næste møde 14. november

Mødet sluttede 20.29

Referat Nicklas