Til stede: Nicklas, Henrik P., Henrik L., Adi, Lisbeth, Erik, Randi, Søren

Afbud: Steen, Lone

Dagsorden:

1)   Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2)  Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt
3)   Meddelelser fra formanden.
Enkelte klager over støj i haverne. Vi opfordrer til at vise hensyn og informere naboerne i god tid, hvis man holder fest.
Ansøgningen til kommunen, som vi udfærdigede sammen med Maglebylund, angående muligheden for at bygge et uisoleret skur på 10 kvm er blevet afvist.
Se link: https://dagsordener.dragoer.dk/vis?Referat-Klima-,-By–og-Erhvervsudvalget-d.09-08-2023-kl.17.00&id=41ffec30-14eb-4e2f-8320-2ca5c7214c4a
Flere henvendelser angående gøende hunde. Vi opfordrer igen til at vise hensyn til hinanden.
4)   Regnskab
Regnskabet gennemgået. Det ser fint ud
5) Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1) Dræn, vand, kloak:
Drænpumpen ved foreningshuset serviceres med ny elledning. Kloakproblemer løst af foreningens frivillige. Husk at der skal være fri adgang til kloak – og brønddækslerne. I dette tilfælde var kloakdækslet skjult under ti centimeter jord  og kloakken fyldt med jord.
5.2) Trafik- og gadebelysning
Der er sat solcellebelysning op ved affaldscontainerne ved købmandens parkeringsplads. Der bliver snarest opsat kameraovervågning på området.
Vejbump i foreningen serviceres.
5.3) Vurderings- og byggesager
Intet nyt.
5.4) Hjemmeside
Flot opdateret hjemmeside. Tjek den ud.
Positive indlæg til Søndergården Nyt modtages med kyshånd. Send dem til redaktionen@ah-soendergaarden.dk
5.5) Broen og materialegården
Broen tages ind den 07.10.23.
Traileren bliver repareret.
5.6) Foreningshus, legeplads
Der er gjort grundigt rent i foreningshuset.
5.7) Sociale arrangementer
Sommerfest forløb over al forventning. Sankthansaften blev en flot aften. Grillaftenen var en hyggelig aften.
5.8) Renovation, gartner, fællesarealer
Bagsiden af den vilde vold ind mod Markstien 1 vil blive stynet næste gang af vores faste gartner.

5.9)Købmandsbutikken
Købmanden har fået godkendt at lave en lille udvidelse af sit overhæng.

6)Salg og overdragelser af haver
Velkommen Elmestien 10, Tværstien 3, Fyrrestien 25, Tværstien 8.

7)Nyt fra kolonihaveforbundet
Møde mellem sagens parter og en dommer 15. august. Al information om kolonihavesagen ligger på hjemmesiden.

8) Evt.

For referat Søren