Tilstede: Lone, Lisbeth, Erik, Randi, Nicklas, Adi, Per, Henrik, Søren
Afbud: Helle

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidst. Flot Erik

3. Meddelelser fra formanden: Formanden har haft web-konference med kommunen vedr. ulovligt byggeri og byggeri uden byggetilladelse.

4. Regnskab: Revisor Lars kommer med på næste møde. Bestyrelsesmødet rykkes derfor frem fra den 10. marts til den 1. marts. Valuarvurdering: Ny vurdering er modtaget. Denne skal godkendes på generalforsamlingen.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: Hofor har registret mere afløbsvand end vandforbrug. Dette tyder på, er der afledes regnvand til kloaksystem. Dette er ikke tilladt.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Intet nyt

5.3. Vurderings- og byggesager: Bestyrelsen har færdiggjort et skriv til de meget langtrukne byggeprojekter.

5.4. Hjemmeside: Intet nyt

5.5. Broen og materialegården: Der er sat tavle op for tilmeldinger og der er købt materialer.

5.6. Foreningshus, legeplads: Muligvis opstart af legepladsrenoveringen i uge 13. Dør til foreningshuset skal renoveres. Tømrer kontaktes.

5.7. Sociale arrangementer: Vi forudser en normal sæson med de velkendte sociale arrangementer. Første grillaften den 21. maj.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Renovationen starter i marts. Tilbud på belægning indhentes. Lone og Søren finder en gartner til markdiget.

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Cederstien 5.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Vi har været til møde med vores advokat angående vores forslag til Kolonihaveforbundets kongres.

5.12 Generalforsamlingen: Bestyrelsen er informeret om to-do-listen til generalforsamlingen, som afholdes den 25. april 2022.

6. Evt.: Mødet startede med oplæg fra potentiel ny administrator. Der afholdes møder med andre potentielle administratorer.

Mødet sluttede 21:17
Referent Søren