Tilstede: Lisbeth, Erik, Randi, Nicklas, Adi, Per, Søren
Afbud: Helle, Henrik, Lone

Dagsorden:

1a. Konstituering af den nye bestyrelse:
Formand: Nicklas
Bestyrelsesmedlemmer: Erik, Lisbeth, Helle, Henrik
Kasserer: Randi
Sekretær: Søren
Suppleanter: Per, Adi, Lone
Gennemgang af ansvarsområder de ophænges i skabet.

1b.Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt

2.b Godkendelse af generalforsamlingsreferat. Gennemgået og færdigpudset.

3. Meddelelser fra formanden
Trailerhenvendelser. De skal fjernes senest 1.april 2022. Henvendelse fra Kålmarken angående blommetræ på fællesarealet. Det bliver stynet til efteråret.

4. Regnskab. Intet

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: Vandaflæsning skal foregå senest 15. oktober. SMS sendes snarest.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Informationsskilt til lastbilchaufførerne laves i A2, så det kan ses fra førerhuset.

5.3. Vurderings- og byggesager: Vurdering på mandag. Byggeudvalget har afholdt møde med kommunen og Maglebylund om diverse processer i forbindelse med igangværende og fremtidige byggesager.

5.4. Hjemmeside. Intet

5.5. Broen og materialegården: Broen tages ind den første weekend i oktober. Tilmelding på tavlen ved Materialegården.

5.6. Foreningshus, legeplads : Der er bestilt ny opvaskemaskine til Foreningshuset. Fællesprojekt fase 2 er i forberedelsesfasen.

5.7. Sociale arrangementer: Grillaftenen den 6. august var en stor succes. Den sidste sangaften i år er afholdt.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Tirsdag den 14. september kommer kommunen forbi og kigger på affaldssortering og løsninger.

5.9. Købmandsbutikken. Intet nyt

5.10. Salg og overdragelser af haver: En overdragelse.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet. Intet

5.12 Evaluering af generalforsamlingen: Generel snak om generalforsamlingen.

6. Evt.

Mødet sluttede 20.30

Referat Søren