Til stede: Lisbeth, Randi, Nicklas, Adi, Lone, Henrik P., Søren, Henrik og revisor Lars Bastholm
Afbud: Steen, Erik

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden:  Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Der har været konstateret indbrud/hærværk på 20-25 huse. Der er blevet smadret ruder og stjålet fra enkelte huse. De berørte andelshavere skal selv anmelde til politiet og til andelshavernes egne forsikringsselskaber.
Vi er i dialog med Maglebylund om et fremtidigt udviklingsmøde.

4. Regnskab og generalforsamling: Lars Bastholm fremlagde udkast til årsrapporten.
Hollænderhallen booket til generalforsamlingen den 24. april klokken 18.00. Dørene åbnes klokken 17.00.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:  Intet nyt
5.2. Trafik- og gadebelysning: Elaftale med fastpris er udløbet. Vi har fornyet aftalen med en bæredygtig grøn spotaftale.
5.3. Vurderings- og byggesager
Ved fremtidige salg skal ikke-godkendt byggeri lovliggøres ifølge foreningens vedtægter og lokalplan 18A.
5.4. Hjemmeside: Intet nyt
5.5. Broen og materialegården: Broen kommer ud den sidste weekend i april.
5.6. Foreningshus, legeplads: Intet nyt
5.7. Sociale arrangementer: Intet nyt
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Renovation starter op medio marts. Husk, at vi går en sæson i møde med affaldssortering. Se skiltning på containerne.
5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt
5.10. Salg og overdragelser af haver: Ingen salg
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet:Proceduren vedrørende vores potentielle udmeldelse af kolonihaveforbundet fortsætter som planlagt.

6. Evt.

Mødet sluttede 20.35

For referat Søren