Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. februar 2017 kl. 17.30

Tilstede: Nicklas, Randi, Per, Adi, Karin, Marianne, Lonnie, Dorte, Flemming Desuden deltog revisor Lars Bastholm fra Time Vision fra kl. 18.00 – 19.20

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
 3. Meddelelser fra formanden
 4. Regnskab og møde med Time Vision kl. 18.
 5. Generalforsamling
 6. ”Velkommen til Søndergården”
 7. Meddelelse fra udvalg mm: 7.1. Dræn, vand og kloak
  7.2. Trafik- og gadebelysning
  7.3 Vurderings- og byggesager
  7.4. Hjemmeside
  7.5. Broen og materialegården
  7.6. Foreningshus, legeplads
  7.7. Sociale arrangementer
  7.8. Renovation, gartner, fællesarealer
  7.9. Købmandsbutikken
 8. Salg/overdragelse af haver
 9. Eventuelt

Ad 1. Godkendt.
Ad 2. Godkendt.
Ad 3. Ingen meddelelser fra formanden.
Ad 4. Lars Bastholm gennemgik årsregnskabet, som bestyrelsen herefter godkendte.
Ad 5. Indkaldelsen til generalforsamlingen gennemgået. Beretning under udarbejdelse. Der er bestilt valuar.
Ad 6. Vi er ved at lægge sidste hånd på en folder ”Velkommen til Søndergården”.
Ad 7.1 Drænudvalget lægger fortsat en stor arbejdsindsats i at kortlægge og spule dræn. 7.5 Bro: Vi begynder så småt at gå i gang med at bestille materialer, så vi er klar til den kommende sæson. Intet under øvrige punkter.
Ad 8. Ingen salg.
Ad 9. Næste bestyrelsesmøde afholdes 16. marts 2017 kl. 18.00.

Mødet sluttede kl. 21.30.

Referant Lonnie