Tilstede: Lisbeth, Erik, Randi, Nicklas, Lone, Adi, Henrik Poder, Henrik Langemark, Søren, Steen.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt

3. Meddelelser fra formanden: Dele af bestyrelsen har været på seminar hos den nye administrator.

4. Regnskab: Regnskab fremvist. Ser fornuftigt ud.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Fortsat dialog med haveejer på Hovedstien angående vand i ejerens have.
Vandforsyningsproblem på Tværstien løst af det faste vandhold.
5.2. Trafik- og gadebelysning
Trailerudfordring på parkeringspladsen løst. Husk at det er forbudt at parkere på vejene, da det er brandveje. Dette gælder også på græsarealet ved Lille Strandstien. Elskabet på Vinkelstien bliver repareret af Radius. Alle elskabe på vejene har fået eltjek.

5.3. Vurderings- og byggesager
Intet nyt.

5.4. Hjemmeside
Fungerer fint. Søndergården Nyt er på gaden. Ligger hos købmanden.

5.5. Broen og materialegården
Alt fungerer perfekt.

5.6. Foreningshus, legeplads
God gang i udlejningen. Vi venter på glarmesteren til de defekte ruder.

5.7. Sociale arrangementer
Husk Skt. Hans aften den 23. juni. Vi mangler frivillige til bålet – kontakt Adi 28553385. Der må gerne smides brændbart materiale på bålet fra den 10. – 22. juni.
Fælles grillaften den 15. juli. Vi mangler frivillige til hele arrangementet, hvis vi skal kunne gennemføre festen.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Tilbud på voldprojekt godkendt. Vi går efter den mest vedligeholdelsesfrie løsning. Søren kontakter firmaet for igangsættelse.
Bestilt gartner til fællesarealer den 22. juni.
Der er bestilt renovering af petanquebanerne.

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Intet nyt.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt.

6. Orlov
Søren tager 6 måneders orlov. August til januar. Steen Bo overtager Sørens opgaver midlertidigt.

7. Evt.
Næste møde torsdag den 11. august.

Mødet sluttede 20.30

Referent: Søren