Tilstede: Randi, Erik, Henrik, Helle, Lisbeth og Nicklas.
Fravær: Søren, Adi, Per.

1.Godkendelse af dagsorden – Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde – Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden.
Formanden har været til møde med Maglebylund og Bachersminde med en fælles ansøgning om at bygge 55 kvm. hus + 10 kvm. uisoleret skur. Der kører en sag hos kommunen om en ulovlig byggesag i foreningen. Der kører en sag hos kommunen vedr. uenighed om skel.

4. Regnskab: Intet nyt. Revisor kommer til næste møde.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: Intet spændende.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Der er opsat bump ved Hovedstien 7. En lampe er rettet på Hovedstien. Der snakkes og undersøges om en lampeløsning med solceller til det nye fællesarealområde.

5.3. Vurderings- og byggesager: En masse sager i gang. Husk at ansøge om drivhus, det koster ikke noget at ansøge.

5.4. Hjemmeside: Intet nyt.

5.5. Broen og materialegården:Der et indtil videre godt med tilmeldinger til dagen, hvor broen skal ud – vi glæder os.
Der er lavet abonnement på vores brandslukkere (en i materialegården og to i foreningshuset).

5.6. Foreningshus, legeplads og projekt fællesareal
Hjertestarteren bliver flyttet tættere på Hovedstien, hænger stadig på materialegården. Der er blevet sat nye gardiner, sæbedispensere og spritdispensere op i foreningshuset. Et medlem er i gang med at ansøge fondsmidler til legepladsen, samt et tilbud på legepladsområdet.
Planterne til fællearealet kommer snarest og bliver plantet derefter. Fliser kommer i uge 16.

5.7. Sociale arrangementer: Der blev afholdt coronavenligt rejsegilde for håndværkerne. De var meget taknemlige.

5.8. Renovation, gartner.: Affaldscontainerne er kommet. Husk kun til husholdning.

5.9. Købmandsbutikken: Er åben. Husk endelig at bruge ham.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Ingen salg.

6. Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt. Vi afventer kongressen i 2022.

6.1 Generalforsamling: Vi satser stadig på 30/8-21.

7. TO-DO-listen: Er gennemgået.

8. Evt.
Der er sendt breve rundt til misligholdte haver. Har man spørgsmål kontakt bestyrelsen.
Næste møde bliver torsdag. D. 6/5. kl. 18.00.

Mødet sluttede 21.09.

Referat Nicklas