Tilstede: Nicklas, Lisbeth, Randi, Erik, Adi, Henrik, Helle, Per, Søren
Fravær:

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

3. Regnskab: Revisor Lars Bastholm gennemgik årsrapporten meget pædagogisk og tydeligt.

4. Meddelelser fra formanden: Diskussion af ulovlig byggesag.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak: Intet nyt.

5.2. Trafik- og gadebelysning:
Et bestyrelsesmedlem har kontaktet kommunen angående ændring i rækværkets design, så det bliver mere handicapvenligt.
Vejskilte som er i stykker bliver fikset.

5.3. Vurderings- og byggesager:
3 vurderinger. 11 byggesager i gang. Påbud til haveejere med containere, der har stået længere end fristen foreskriver.

5.4. Hjemmeside: Intet nyt.

5.5. Broen og materialegården: Broen er sat ud. Tak til de frivillige. 2 stk. whiteboards indkøbes.

5.6. Foreningshus, legeplads og projekt fællesareal: Legepladsudvalg under opsejling med Lonnie Borgstrøm som tovholder.
Borde-/bænkesæt til pergolaen indkøbes.
Hvis folk har bunddække i deres egne haver, så må de gerne donere til den fælles vold. Fx skovjordbær, hosta, skt. hansurt, hasselurt… Desuden må man gerne plante forårsløg på volden. Henvendelse til helle@ah-soendergaarden.dk

5.7. Sociale arrangementer
Intet nyt. Satser på Skt. Hans, loppemarked (4. juli), grillarrangement (6.august) , flagnedtagning (sidste søndag i september).

5.8. Renovation, gartner.
Husk at havecontainerne ikke må overfyldes. Tag dog gerne på genbrugspladsen, hvis det er muligt.
Misligholdt haver har fået brev og der er fremskridt.

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Ahornstien 4 og Cederstien 21 og Vinkelstien 16.

6. Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt. Vi afventer kongressen 2022.

7. TO-DO-listen: Løbet igennem.

8. Evt.: Lonnie Borgstrøm arbejder på et ”Søndergården Nyt”.

Referat: Søren