Tilstede: Lisbeth, Erik, Randi, Nicklas, Adi, Lone, Henrik, Søren, Per
Afbud:  Helle

Dagsorden:

1a. Præsentation af potentiel ejendomsadministrator Hupfeld og Hove.
Oplæg ved Morten Hove. Der bliver sendt et tilbud. Vi beslutter ved næste møde hvilken vi vælger.

1b. Revisor Lars Bastrup
Oplæg ved Lars Bastrup. Udkast til regnskabet blev gennemgået.

1c. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.  Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

3.  Meddelelser fra formanden
Henvendelser vedrørende vand I haverne. Vi har sms-alarm på drænpumperne. Pumperne har virket.
Formanden har desuden løst mange småhenvendelser på forbilledlig vis.

4.  Regnskab/generalforsamling
Bestyrelsens egen TO-DO-listen bliver fulgt frem til generalforsamlingen.

5.  Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Meget vand I haverne på grund af den ekstraordinære regnmængde. Pumperne har dog kørt upåklageligt.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Intet nyt

5.3. Vurderings- og byggesager: En enkelt kommende vurdering.

5.4. Hjemmeside: Tjek den for nye oplysninger til den kommende sæson!

5.5. Broen og materialegården
Broen sættes ud den 30. april. Tjek opslagstavlen på Materialegården.

5.6. Foreningshus, legeplads
Allerede stor belægning på foreningshuset.
Der regnes stadigvæk med opstart af projekt fællesareal fase 2 i uge 13.

5.7. Sociale arrangementer
Flaghejsning søndag den 3. april 11.00.
Grillaftener 21. maj, 15. juli, 9. september.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer.
Restaffaldscontainer bestilt fra medio marts – medio oktober. Kommunen kommer til møde i marts hvor kommunens nye renovationspolitik bliver gennemgået.
Der bestilles gartner til markdiget ved foreningshuset. Der har været gartner på besøg og han har fremlagt et forslag.

5.9. Købmandsbutikken
Købmandsbygningen bliver gennemgået så alle fejl og mangler kan blive repareret.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Intet

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt.

6. Evt.: Næste møde flyttes til torsdag den 31. marts.

Mødet sluttede 19:58

Referat Søren