Tilstede: Nicklas, Adi, Randi, Lisbeth, Erik, Per, Helle, Henrik.
Afbud: Søren.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden
Vi har fået brev fra kommunen om, at vi skal søge om en dispensation vedr. jordvoldsagen. Vi søger ikke dispensation på denne sag, da vi arbejder efter lokalplan 18A. Duus sender et svar til kommunen.

4. Regnskab: Intet nyt.

4.b Valuar: Der bliver bestilt valuarvurdering til januar, så den er klar til næste generalforsamling.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak: Vandaflæsning er afsluttet og 25 andelshavere har ikke aflæst vand.

5.2. Trafik- og gadebelysning
Der er blevet repareret 2 gadelamper og så har vi en i reserve. Nyindkøbte drivere er blevet opdateret (efter en længere korrespondance).
Husk altid at bestille en lille vogn eller truck vedr. levering af sten, større ting eller byggematerialer.

5.3. Vurderings- og byggesager: Der har været én vurdering og rigtig mange byggesager i gang.
Husk at fremsende korrekte tegninger til byggeudvalget for at mindske sagsbehandlingen.

5.4. Hjemmeside: Intet nyt. Husk at holde jer opdateret via den.

5.5. Broen og materialegården: Broen er taget ind. En KÆMPE tak til alle brobizzer og damer.
Der indkøbes materialer og waders til næste sæson. Den blå vogn bliver sendt til service/reparation. Der arbejdes på lys i materialegården.

5.6. Foreningshus, legeplads: Den nyindkøbte opvaskemaskine fungerer godt og er nem at betjene.
Arbejdet med det nye legeområde er i gang og har man input eller lyst til at hjælpe, er man velkommen til at kontakte Lonnie på lonnie@ah-soendergaarden.dk
Mangler man sand i haven, er man også velkommen til at tage fra sandkassen på legepladsen.

5.7. Sociale arrangementer: Flaget er taget ned for sæsonen. Tusind tak for en god sæson, men frygt ej, den nye sæson starter med standerhejsning søndag d. 3/4-2022 kl. 11.00. Det nye pergolaområde blev flittigt brugt.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Vi er blevet pålagt af Dragør Kommune til at være klar til affaldssortering inden sæsonstart. Vi afventer nærmere. Vi søger frivillige til forfaldent arbejde, primært græsslåning, hækkeklip og ukrudtsfjernelse. Da vi gerne vil undgå udgifter til gartnerarbejde.
Al hjælp er kærkommen. Kontakt Lone fra bestyrelsen på Lone@ah-soendergaarden.dk

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt og regner med at lukke for sæsonen til efteråret.

5.10. Salg og overdragelser af haver

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Vi afventer deres kongres i 2022 hvor vi deltager.

6. Evt.

Mødet sluttede 21.42.