Nedenfor følger referat af ekstraordinær generalforsamling afholdt i foreningshuset torsdag den 10. august 2017:

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent. Marianne Jungsted blev valgt.

Valg af Referent. Mette Nicolaisen blev valgt.
Valg af stemmetæller. Dorthe blev valgt.

Registrering af fremmødte Randi Lutman.

2.     Vedtægtsændring jfr. Ordinær general forsamling den 24.04.2017:

Forslag til ændring af Interne Byggevedtægter I:

Vedtægter for A/H Søndergåren St. Magleby August 2008

Teksten i stykke 1 ændres fra:
’Hvis der bygges andet end saddeltag 4,5 m til tagryg jfr. Lokalplan 18 A, se illustration Side 8, må kolonihavehuset maksimale højde ikke overstige 3,5 m fra terræn til rygning.
Dette gæler f.eks. Mansardtag, fladt tag og københavner tag’.

Teksten i stykke 1 ændres til:
’Hvis der bygges andet end symmetrisk saddeltag 4,5 m til tagryg jfr. Lokalplan 18 A, se illustration Side 8, må kolonihavehusets maksimale højde ikke overstige 3,5 m fra terræn til rygning. Dette gælder fx Mansardtag, fladt tag og københavner tag.’

Illustrationerne i stykke 1 ændres:

A. Teksten under illustrationen ’Saddeltag’ ændres til ’Symmetrisk saddeltag’

B. Der tilføjes en illustration for ’Asymmetrisk saddeltag’

Der var fremmødt 53 stemmeberettigede.

Vedtægtsændringen blev vedtaget. Imod stemte 2 og 51 stemte for.

Det underskrevne referat kan downloades her