Nedenfor kan du læse et kort referat af bestyrelsesmødet. Fuldt referat kan downloades som PDF.
Hjertestarter er nu opsat ved materialegården. Husk at campingvogne ikke må parkeres fast hverken på  grund eller fælles arealer. Dog kan der søges om særlig tilladelse hos bestyrelsen hvis der, fx i forbindelse med byggeri, er behov for midlertidigt at benytte campingvogn. 

Dræn: TV inspektion af nogle af drænrørene har givet et billede af en del af problemerne, og vi er godt i gang med at få løst især problemet med manglende dræning omkring foreningshuset. Bemærk: Da der lige nu foregår en meget grundig optegning og renovering vores dræn, forbeholder bestyrelsen sig ret til pt at gå ind i de enkelte haver for at afdække, hvor drændækslerne befinder sig

Byggesager: Venligst husk at det er Bestyrelsen, som skal godkende nyt byggeri inden byggeriet færdigmeldes til kommunen og at det er UDVENDIGE mål, som skal overholde de 55 m2.

Brobiz teamet kontakt bestyrelsen, hvis du vil give en hånd med.

Sociale arrangementer: Byg din fuglekasse var en stor succes.
Sankt Hans: Vi glæder os til en hyggelig Sankt Hans, der som altid starter ved købmanden kl. 20.15
Loppemarked:
En stand koster igen i år kr. 50 og standplads kan købes på kontoret ved foreningshuset søndag den 28 juni fra kl. 11-13 og søndag den 12 juli fra kl. 11 – 13.
Gartner: Bestyrelsen vil nu kontakte de haver, der misligholdes. Vi gør opmærksom på at der i foreningen er forbud mod pile- og birketræer.

Arbejdsweekenden forløb godt og vi siger en stor tak til de ca. 30 personer, der kom og gjorde en indsats.

Velkommen til nye andelshavere på Vinkelstien 5.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 9. juli.