Tilstede: Erik, Randi, Adi, Henrik, Lisbeth og Nicklas
Afbud: Søren og Per.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra torsdag den 13. marts:
Referatet handlede udelukkende om forberedelse til generalforsamlingen, som så blev udsat. Derfor blev referatet ikke lagt på hjemmesiden.

3. Meddelelser fra formanden: En masse spørgsmål vedr. renovation og ventelister. Vi har ingen ventelister i foreningen længere.

4. Regnskab: Intet nyt.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:: Husk at skylle efter med stort skyl ved opstart af hus.

5.2. Trafik- og gadebelysning: En enkelt blinker ved Lille Strandstien. Der bliver kigget på den.

5.3. Vurderings- og byggesager: Intet nyt.

5.4. Hjemmeside: Den bliver opdateret løbende, husk at holde øje med den.

5.5. Broen og materialegården: Der bliver arbejdet på højtryk, for at gøre broen klar til den skal lægges ud. Broudlægning er p.t. udsat.

5.6. Foreningshus, legeplads: Legetøjet fra legepladsen er fjernet permanet. Husk at tage dit legetøj med hjem. Foreningshuset er ikke udlejet for tiden pga. forsamlingsforbuddet.

5.7. Sociale arrangementer: Som udgangspunkt afholdes de efter planen, men alt kan blive ændret fra dag til dag pga. Corona-virus.
Hold jer opdateret på hjemmesiden.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: Der bliver lidt vildtplantning nede ved Lille Strandstien.
Det nye renovationssystem kører fint, HUSK at nulstille koden på hængelåsen, så den ikke står på koden og dermed er åben.
Der bliver opstillet en container til haveaffald, den sidste weekend i april, maj, juni, juli, august og september ved den store parkeringsplads. Kun til haveaffald og ingen jord.

5.9. Købmandsbutikken: Købmanden har bygget halvtag for at skygge for sine frugter og grøntsager.

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Birkestien 20.

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt.

6. Generalforsamling og TO-DO-liste: Generalforsamlingen er udsat. Vi håber, at vi 14. maj, ved næste bestyrelsesmøde, kan sende en ny dato ud for generalforsamlingen, alt efter hvad der bliver tillladt fra myndighederne. HUSK at holde jer opdateret via hjemmesiden og tilmeld jer SMS-service på 53 66 19 58.

7. Evt.: Der bliver indkøbt og opsat flagstænger ved info-tavlen, som et indgangsparti til Søndergaarden.
Bestyrelsen søger forældre eller bedsteforældre, der egenhændigt vil oprette børnecafé og børnegrupper. Kontakt gerne Lisbeth Røhr.
Der bliver indkøbt og opsat ”parkering forbudt”-skilte nede ved Lille Strandstien, da folk stadigvæk parkerer på græsset.

Mødet sluttede kl. 21.00. Næste møde er torsdag d. 14/5-20.

Referat Nicklas