Den nuværende bestyrelse har holdt sit sidste møde og du kan læse referatet her.

Næste møde  afholdes den 28. april 2016 kl. 18.30, hvor den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig.