Tilstede: Lisbeth, Randi, Adi, Henrik, Per, Erik, Nicklas, Søren.

Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra torsdag den 15. august.
Godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Intet

4. Regnskab
Alt er godt.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1. Dræn, vand, kloak:
Drænudvalget mødes inden næste bestyrelsesmøde og lægger en strategi.
Vandaflæsning fra den 13. september. Se info på hjemmesiden.

5.2. Trafik- og gadebelysning
Frivillige sætter nye hajtænder og trafikskilte op, når sæsonen er slut.
Lampe på Hovedstien udskiftes inden for de næste 14 dage.

5.3. Vurderings- og byggesager
En vurdering siden sidste møde.

5.4. Hjemmeside
Ingen problemer

5.5. Broen og materialegården
Broen tages ind den 5. oktober. Frivillige er velkomne til at skrive sig på tavlen på materialegården.

5.6. Foreningshus, legeplads
Tilbud på dør indhentet og bekræftet. Døren betragtes som en nødudgang. Diskussion af fremtidig plan for legepladsen.

5.7. Sociale arrangementer
Flagnedtagning den 29. september klokken 13.00. Der serveres et lille glas efterfølgende.

5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Træer stynes til vinter af frivillige. Diskussion af fællesarealernes fremtidige udformning og vedligeholdelse.

5.9. Købmandsbutikken
Tegning af udhæng fra købmanden til gennemsyn.

5.10. Salg og overdragelser af haver
Velkommen til Elmestien 24

5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
Sagen er fortsat i proces.

6.1 Ny forretningsorden
Søren sammenskriver og vi gennemgår de enkelte punkter på næste møde.

7. Evt.
Intet

Næste møde 10. oktober 2019

Mødet sluttede 20.50