Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.15.03. 2018
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
6. Foreningens 60 års fødselsdag
7. Generalforsamlingen
8. Evt.

Tilstede: Marianne, Nicklas, Adi, Erik, Per, Karin, Dorte, Mette
Afbud fra Randi

1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.15.03. 2018 – tilføjes: det er ikke et fælles anliggende for foreningen med digital el-aflæsning og på dette link: https://radiuselnet.dk/Elkunder/Fjernaflaeste-maalere/Udskiftningeller  https://radiuselnet.dk/Elkunder/Fjernaflaeste-maalere- kan man selv holder sig orienteret. Men man skal være opmærksom på, at elselskabet henvender sig til den enkelte andelshaver vedr. dette.
Referatet er godkendt.
3. Meddelelser fra formanden:
– hjertestarteren kører automatisk selvtest med faste intervaller, derfor siger den bib.
4. Regnskab – Intet nyt.
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.:
5.1. Dræn, vand, kloak:
– Det er dejligt at folk er opmærksomme på dræn i forbindelse med byggeri og henvender sig til drænudvalget. Tak og bliv endelig ved med det.
– Ved sæson start skal hver haveejer skylde sit toilet og afløb grundigt igennem med rigeligt vand for at undgå tilstoppede kloakker.
5.2. Trafik- og gadebelysning:
– Det fejlmeldte el skab på Fyrrestien bliver lavet snarest.
5.3. Vurderings- og byggesager:
– en byggesag på Ahornstien er godkendt.
– møde i byggeudvalget d.04.04.18
– byggeudvalget er blevet bevilliget en bærbar pc til det stigende arbejdspres med mange byggesager.
5.4. Hjemmeside: – intet nyt.
5.5. Broen og materialegården:
– Der sendt invitation til brobisserne og brodamerne.  Søndag d.22.april – kl.10 er der et informationsmøde i materialegården for brobisserne og selve arbejdet med opsætning af broen går i gang d.5. og 6.maj og dagene op til. Alle er meget velkomne og send gerne en mail til Claus Arnel: clarn@outlook.dk, hvis du har lyst til at hjælpe med.
5.6. Foreningshus, legeplads:
– Arbejdet med udskiftning af foreningshusets tag begynder mandag d.16.april.
– Der er kommet nyt sand og der vil blive bestilt mere.
5.7. Sociale arrangementer:
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer:
– Der er blevet bestilt jord og grus til udfyldelse af huller på p-pladsen og græsarealerne foran diget.
– Dagrenovationen er startet op og fungerer fint. Der var 23 sorte affaldssække i første afhentning.
5.9. Købmandsbutikken:
5.10. Salg og overdragelser af haver:
– ingen salg og overdragelse.
6. Foreningens 60 års fødselsdag: Bestyrelsen afventer udfaldet fra Generalforsamlingen
7. Generalforsamlingen:
Indkomne forslag;
– Forslag 1 fra Keld Holm Frederiksen, Langstien 46
– Forslag 2 fra Lotte og Henrik Langemark, Granstien 2 og Ole Ostenfeld samt Torben Rasmussen.

8. Evt.
Næstebestyrelsesmøde er konstituerende med fordeling af arbejdsopgaver – forslag d.26.04. eller d.14.05. kl.18.00. Der holdes bestyrelsesmøde d.21.06.18 – kl.18.00.

Mødet sluttede kl.23.
Referent Mette