Tilstede enten online eller fysisk: Per, Erik, Helle, Lisbeth, Nicklas, Randi, Henrik, Søren
Fravær: Adi

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

3. Meddelelser fra formanden.
Formanden har været til møde med Maglebylund og Bachersminde angående forespørgsel hos kommunen om en udvidelse af byggearealet. 55 m2 plus 5 m2-model ønskes fremlagt. Det er vigtigt, at der er tale om en tilføjelse til lokalplanen.
Duus rykkes for brev angående misligholdte haver.

4. Regnskab.: Regnskabet ser fornuftigt ud.

5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak: Det er vigtigt at andelshavere får lukket for DEN GRØNNE hane i vandbrønden.Jordtemperaturen kan aflæses på landbrugsinfo.dk.

5.2. Trafik- og gadebelysning: Intet nyt

5.3. Vurderings- og byggesager: En enkelt i næste uge.

5.4. Hjemmeside: Intet nyt

5.5. Broen og materialegården.: Ny smuk brovogn. Græslåmaskinen har fået service.

5.6. Foreningshus, legeplads og projekt fællesareal
Møde med byggeudvalget angående de tilstødende grunde til fællesarealet. Det foreslås at fonde søges til at hjælpe med finansieringen af legepladsen. Frivillige er velkomne til at melde sig. Akustikplader til foreningshuset undersøges.

5.7. Sociale arrangementer: Intet

5.8. Renovation, gartner: Intet nyt

5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt

5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Langstien 18.

6. Nyt fra kolonihaveforbundet: Ingen retssag endnu. Stadigvæk dialog mellem kolonihaveforbundet og vores advokat vedrørende en potentiel udmeldelse i 2022.

7. Evt.: Forslag om nye medlemmer til infomøde med bestyrelsen.

Referat
Søren